Kontakt

Kierownik studiów
Dr hab. Magdalena Zawisławska
Instytut Języka Polskiego UW
e-mail: zawisla@uw.edu.pl
Koordynator studiów ze strony ILS
Dr hab. Ewa Gruszczyńska
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
e-mail: e.gruszczynska@uw.edu.pl

Pozostałe dane kontaktowe
Instytut Języka Polskiego
Wydział Polonistyki UW
sekretariat pok. 36, II piętro, czynny pon-pt. 9.00-15.00
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel/fax: 22 55 21 021
e-mail: ijpuw@uw.edu.pl
strona internetowa: http://ijp.uw.edu.pl/

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
strona internetowa: http://www.ils.uw.edu.pl/