O studiach

Roczne studia podyplomowe „Polszczyzna a przekład” prowadzone są wspólnie przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW oraz Instytut Języka Polskiego UW. Przeznaczone są dla tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów tłumaczeń. Absolwenci filologii obcych, kolegiów językowych i innych jednostek uczelnianych uczących przekładu stają coraz częściej przed wyzwaniami zawodowymi, które wymagają od nich nie tylko dobrej znajomości języka obcego i teorii oraz praktyki przekładu, ale także praktycznej wiedzy o polskiej normie językowej. Studia „Polszczyzna a przekład” obejmują zagadnienia z zakresu nauki o przekładzie, nauki o języku polskim i angielskim, stylistyki języka polskiego i angielskiego, wiedzy z zakresu redagowania i weryfikacji tekstu, normy języka polskiego i angielskiego. Są to jedyne studia w Polsce, które oprócz zajęć z języka obcego zawierają również tak rozbudowany moduł polonistyczny. Niewątpliwą nowością jest także tryb prowadzenia zajęć: część z nich odbywa się w trybie kształcenia na odległość (na platformie internetowej COME część w trybie stacjonarnym weekendowym (sześć zjazdów warsztatowych oraz jeden zjazd egzaminacyjny). Językiem wykładowym na studiach jest język polski oraz angielski.

Celem studiów jest:

  • zapoznanie słuchaczy z podstawami polskiego językoznawstwa normatywnego, współczesnymi tendencjami przekładoznawstwa, elementami socjolingwistyki (etykieta językowa);
  • przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przekładu pisemnego różnych typów tekstów użytkowych;
  • nauczenie uczestników podstaw weryfikacji tłumaczeń, redakcji przetłumaczonych tekstów w języku polskim, a także podstaw pisania tekstów w języku polskim w sposób prosty i jasny dla odbiorcy.

Kolejna edycja studiów rozpoczynie się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (w październiku 2016 r.).