Rekrutacja

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 studia podyplomowe Polszczyzna a przekład nie będą realizowane.